Coronavirus en gehandicaptenzorg

 • Overzicht coronamaatregelen in de zomer van 2021
  Dat overzicht staat op een poster (link) van de rijksoverheid. Deze maatregelen
  gelden tot en met 13 augustus.
 • Actuele cijfers over corona in gehandicapteninstellingen
  Die cijfers zijn te vinden op het Coronadashboard van de Rijksoverheid.
  De actuele cijfers over de gehandicaptenzorg staan hier.

PGB

 • Wijzigingen voor PGB in de Wlz
  Het PGB-Wlz wijzigt op enkele onderdelen. Per Saldo zet die wijzigingen in dit bericht
  op een rij.

Participatiewet

 • Uitstroom uit de Wsw hoger dan verwacht 
  Dat blijkt uit het Jaarrapport Wsw 2020 (link).
  Meer info daarover in dit bericht (bron: NZG).
 • Meer begeleiding voor jongeren naar vervolgopleiding en werk (2)
  Het Rijk heeft met een groot aantal landelijke organisaties en gemeenten
  afspraken gemaakt over verbetering van begeleiding van jongeren naar school en werk.
  Die afspraken gaan ook over jongeren die vroegtijdig de school verlaten en jongeren
  zonder startkwalificaties van VSO-en Praktijkonderwijs.
  Meer details over die afspraken in dit berichten van Divosa (link); onderaan
  het bericht staat een link naar de afspraken zelf.
  Dit bericht stond in een vorige Docu-alert. In aansluiting daarop is hier nog een link
  naar een Infographic Aanpak jeugdwerkloosheid, waarin alles kort is samengevat.

(Passend) Onderwijs

 • Kamerbrief over extra geld voor thuiszitters
  In die brief (link) beschrijft minister Slob hoe het extra geld voor thuiszitters
  wordt ingezet.
 • Participatie in de steunpunten passend onderwijs
  Er komen steunpunten voor passend onderwijs bij de samenwerkingsverbanden.
  Van alle samenwerkingsverbanden wordt verwacht dat zij een onafhankelijk
  ouder- en jeugdsteunpunt inrichten. In September verschijnt daarvoor een praktische
  handreiking. Meer daarover in dit bericht (bron: Ieder(in)).

Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)

 • Stand van zaken kwaliteitsrapporten gehandicaptenzorg
  Instellingen in de gehandicaptenzorg moeten jaarlijks een kwaliteitsrapport maken.
  In dit bericht beschrijft VGN de stand van zaken en de eerste resultaten