Coronavirus en gehandicaptenzorg

 • Weer aantal coronamaatregelen tijdelijk ingevoerd.
  Vanavond was er weer een persconferentie van het kabinet, waarbij  
  enkele coronamaatregelen tijdelijk werden ingevoerd. Zie voor een overzicht van
  die maatregelen hier en hier.
 • Actuele cijfers over corona in gehandicapteninstellingen
  Die cijfers zijn te vinden op het Coronadashboard van de Rijksoverheid.
  De actuele cijfers over de gehandicaptenzorg staan hier.

Wlz

 • Volgend jaar € 28,5 miljard beschikbaar voor de Wlz (2)
  Dat blijkt uit de brief van minister De Jonge aan de Tweede Kamer (link). Dit bedrag
  kan in de loop van de tijd nog worden bijgesteld.

  Dit bericht stond in de vorige Docu-alert. In aansluiting daarop is hier nog een
  link naar een kort artikel van VGN daarover (link).
 • Wijzigingen in NZa-beleidsregels langdurige zorg 2022
  Zie voor die wijzigingen dit korte artikel (bron: VGN),

Participatiewet

 • Onbedoeld lagere Wajong-uitkering wordt hersteld
  De vereenvoudiging van de Wajong heeft onbedoeld geleid tot een lagere
  uitkering bij een aantal Wajongers. Minister Koolmees heeft nu aangegeven
  die fout te zullen herstellen. Zie voor meer informatie daarover deze berichten van
  Schulinck (link) en Ieder(in) (link).
  De brief van minister Koolmees is via deze link te vinden.
 • Meer begeleiding voor jongeren naar vervolgopleiding en werk
  Het Rijk heeft met een groot aantal landelijke organisaties en gemeenten
  afspraken gemaakt over verbetering van begeleiding van jongeren naar school en werk.
  Die afspraken gaan ook over jongeren die vroegtijdig de school verlaten en jongeren
  zonder startkwalificaties van VSOen Praktijkonderwijs.
  Meer details over die afspraken in dit berichten van Divosa (link);  onderaan
  het bericht staat een link naar de afspraken zelf.
 • Resultaten banenafspraak 2020
  In een brief informeert minister Koolmes de Tweede Kamer over de resultaten
  van de banenafspraak in 2020. Zijn brief is via deze link te vinden.
  Zie ook dit bericht (bron: NZG).
 • ‘Mensen met een beperking harder getroffen tijdens coronacrisis’
  Dat blijkt uit rapportages van de overheid en onderzoeksrapporten.
  Ieder(in) maakt hier melding van in

PGB

 • Stand van zaken brief over verdere ontwikkeling PGB 2.0
  Minister De Jonge stuurde deze week een brief (link) naar de Tweede Kamer, waarin hij
  ingaat op de verdere ontwikkeling van PGB 2.0. De brief bevat ook een eindrapportage
  over het veranderproject Agenda PGB.
 • Persoonsgebonden budget ook inzetbaar voor zorg in instelling
  De Ministerraad heeft dat deze week besloten. Meer info in dit bericht van NZG (link).

 

Wet zorg en dwang (Wzd)

 • Voortgang wetswijziging Wzd
  Door de Tweede Kamer is eerder een wetswijziging van de Wzd aangenomen.
  Die wijziging wordt nu in de Eerste Kamer behandeld. Vorige week stuurde VWS de
  antwoorden op vragen van de Eerste Kamer (‘Memorie van antwoord’) (link).

Divers

 • NZa en andere (zorg)partijen willen barrières tegen weglekken zorggeld
  Meer daarover in ze berichten van Binnenlands Bestuur (link), Skipr (link)
  en NZa (link).
 • Ieder(in): schaf extra kosten voor opname contant geld direct weer af
  Enkele banken gaan extra kosten rekenen voor het opnemen van contant geld.
  Ieder(in) en de ouderenbonden willen dat die extra kosten weer worden afgeschaft.
  Meer daarover in dit bericht (bron: Ieder(in).
 • Onderzoek naar mogelijkheden eigen bijdrage ipv eigen risico en van
  gemeentelijk financieel maatwerk.
  Minister Van Ark heeft hiernaar een onderzoek laten doen en de rapporten (link), (link)
  met een begeleidende brief (link) naar de Tweede Kamer gestuurd.
 • Nieuwe brochure over kinderen van ouders met een verstandelijke beperking
  Die brochure met informatie en tips is te vinden via dit bericht (bron: Sien).