Coronavirus en gehandicaptenzorg

 • Actuele cijfers over corona in gehandicapteninstellingen
  Die cijfers zijn te vinden op het Coronadashboard van de Rijksoverheid.
  De actuele cijfers over de gehandicaptenzorg staan hier

Wlz

 • Volgend jaar 28,5 miljard beschikbaar voor de Wlz
  Dat blijkt uit de brief van minister De Jonge aan de Tweede Kamer (link). Dit bedrag
  kan in de loop van de tijd nog worden bijgesteld.

Jeugdwet

 • Hoeveel extra geld voor jeugdzorg krijgt uw gemeente?
  Minister Ollongren heeft de voorlopige verdeling bekend gemaakt van
  de € 1.3 miljard die het Rijk extra aan de gemeenten heeft toegezegd.
  Meer info in deze berichten van Binnenlands Bestuur (link) en Divosa (link).
  De voorlopige bedragen per gemeente zijn vinden in de bijlage van deze brief.
 • Nieuwe afspraken voor meer continuïteit jeugdzorg
  Die afspraken zijn gemaakt door Rijk, gemeenten en aanbieders van jeugdzorg.
  Meer info over die afspraken in deze berichten van Skipr (link),
  Binnenlands Bestuur
  (link) en VNG (link).

VN-Verdrag gelijke behandeling / Verkiezingen

 • Proef met hulp aan verstandelijk beperkte kiezers
  Minister Ollongren wil de komende vijf jaar een proef doen in enkele
  gemeenten, waarbij mensen met een verstandelijke beperking ondersteuning
  kunnen krijgen bij het stemmen.
  Zij heeft dit vastgelegd in een concept-wetsvoorstel waarop via internet gereageerd
  kan worden. Dat wetsvoorstel met toelichting is hier te vinden.
  Zie verder ook deze berichten van Binnenlands Bestuur (link) en NZG (link).

Leerlingenvervoer

 • ‘Verrassend Passend Leerlingenvervoer’
  Dat is de titel van een nieuwe handreiking over leerlingenvervoer, die is uitgebracht
  door de VNG. Meer info in dit bericht van VNG (
  link).  De handreiking is via deze link
  te vinden.

Divers

 • 'Eigen risico in zorg moet volgend jaar 385 euro blijven'
  Dat vindt de Tweede Kamer die deze week in meerderheid unaniem instemde
  met een motie van de SP. Meer in dit bericht (bron: NZG).
 • Ouder- en wooninitiatieven moeten aan de slag met nieuwe wet
  Deze nieuwe wet, de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr), regelt
  de kwaliteit en toezicht bij rechtspersonen. Veel ouder- en wooninitiatieven
  zijn ondergebracht in een vereniging of stichting. Die nieuwe wet gaat ook hen aan.
  Meer informatie daarover in dit bericht van Per Saldo (link).