Samen werken aan het sociaal domein

Nieuwsbrief voor maatschappelijke partners, juni 2021

In Gorinchem doet iedereen er toe en kijken we actief naar elkaar om, want samen maken we het verschil! We werken aan een gezonde leefstijl, een prettige leefomgeving en we zorgen dat iedereen kan meedoen en passende zorg en ondersteuning krijgt. 

We houden je graag op de hoogte van de actuele ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Je leest er alles over in deze uitgave van onze nieuwsbrief. Heb je na het lezen, vragen of ideeën en wil je graag met ons in gesprek? Neem dan zeker contact met ons op.

Iemke Bruseker | 0183 659331 | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Gayle Klint | 0183 659429 | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
 
SeniorenFit in actie
Gezond ouder worden, dat willen we allemaal! Daarom organiseert Gorinchem Beweegt diverse beweegmomenten voor Senioren. Van FitWalk, waarbij tijdens een stevige wandeling afwisselende oefeningen worden gedaan, tot HIIT training, een combinatie van cardio-& krachtoefeningen.
Neem contact op met Lotte Blok voor informatie.
06-50039748
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Naar Gorinchem Beweegt
 
Talkshow Urban Onderwijs met wethouder

Vrijdag 6 mei vond de talkshow Urban Onderwijs plaats op het Da Vinci college in onze stad. Professionals en jongeren spraken over de vele kansen en initiatieven die in het onderwijs en opvang plaats vinden.

Wethouder van Doesburg (onder andere onderwijs) ging in gesprek met presentator Abdelkader Benali (Gelijke Kansen Alliantie-ambassadeur), teaching artist en oprichter School of Heart Knocks Georgios Lazakis en onderzoekster en universitair docent Pauline Slot. De talkshow is nog terug te kijken.
 
Kijk de talkshow terug
 
Een helder loket voor al uw welzijnsvragen

Gorinchem is rijk aan heel veel welzijnsvoorzieningen. Er zijn enorm veel stichtingen, organisaties en initiatieven die samen met vrijwilligers lichte hulp en ondersteuning bieden aan inwoners die even of wat langer een steuntje nodig hebben. Dat is heel mooi!

We horen ook dat het welzijnsaanbod versnipperd is: wat is er allemaal, wie biedt welke voorzieningen aan? Wat mist of kan sterker? Er mist overzicht en verbinding. En daar gaan we de komende tijd wat aan doen!
 

Hoe?

We ontwikkelen een zogenaamde 'Welzijnsbalie', het loket voor welzijnsvragen, een verbindingspunt, waar kennis over het aanbod gebundeld wordt. Deze gaan we stapsgewijs ontwikkelen. En parallel zullen we actiever partners samenbrengen om een nog sterker en integraler netwerk van voorzieningen voor onze stad te ontwikkelen. Daar betrekken we je graag bij.


Meer weten?

Mail dan Janine Steenbergen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
 
Mantelzorgworkshop én nieuwe flyer

Er is een flyer beschikbaar die bedoeld is voor mantelzorgers die in Gorinchem wonen en recht hebben op hulp en ondersteuning. Vaak weten zij niet dat het Mantelzorgsteunpunt er speciaal voor hen is. De flyer is vers van de pers en zal door de Mantelzorgcoördinatoren verstrekt worden aan huisartsen en verwijzers. Flyer aanvragen? Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Daarnaast organiseert het Mantelzorgsteunpunt een workshop Verlies en Veerkracht. Deelname is voor geregistreerde mantelzorgers kosteloos. De workshop wordt gehouden op 9 september van 19.30 – 21.00 uur op locatie. Aanmelden kan tot en met 2 september.
 
Aanmelden workshop
 
Pilot budgetbeheer

Per 1 juni is gemeente Gorinchem een pilot budgetbeheer gestart voor de duur van twee jaar. Budgetbeheer is een vorm van financiële dienstverlening waarbij het geld van een inwoner tijdelijk of structureel wordt beheerd door een instantie. In Gorinchem voert Avres dit voor inwoners uit.

Budgetbeheer is bedoeld voor inwoners die moeite hebben om hun geldzaken op orde te hebben of te houden. Het doel van budgetbeheer is het voorkomen van (nieuwe) schulden of voorkomen dat bestaande schulden oplopen.

In deze pilot willen we budgetbeheer in een vroeg stadium inzetten zodat betaalachterstanden en schulden kunnen worden voorkomen. De pilot is bedoeld voor inwoners die een hoger risico lopen op problematische schulden zoals mensen met dementie, mensen met een licht verstandelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel, mensen met een psychiatrische aandoening en/of een verslaving. 
Heb je vragen? Neem contact op met Charley van Veen.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel 0183-659450/ 06-50039780
 
 
Week van Lezen en Schrijven

Van 6 tot en met 12 september 2021 is de Week van Lezen en Schrijven. Tijdens de Week van Lezen en Schrijven vragen we extra aandacht voor het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid in Nederland.

Zo’n 2,5 miljoen volwassenen hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak missen zij ook digitale vaardigheden om goed om te gaan met een computer, smartphone en tablet. In deze week zullen er door de gemeente en taalpartners verschillende (digitale) sessies worden georganiseerd. Een save the date is in de maak!
Zelf actief bijdragen?
 
Actief bijdragen
 
Project Zorg voor je Toekomst

Sommige branches hebben er nu al mee te maken, of vrezen voor de nabije toekomst een tekort aan personeel.  Leerwerkbedrijf Avres springt hierop in en organiseert trainingen op maat voor gemotiveerde kandidaten met verschillende achtergronden. Het traject ‘Zorg voor je Toekomst’ is er daar één van.
 

Anderstalig

Met dit project krijgen anderstalige mensen de kans om zich te ontwikkelen en passend werk te vinden. Dit draagt bij aan verminderen van personeelstekort in de zorg en dienstverlening. Gedurende een voortraject van 12 weken volgen de deelnemers intensieve taallessen en diverse workshops. Ook werkgevers uit de zorg zijn betrokken. Zo krijgen deelnemers een goede indruk van de praktijk en van wat er wordt verwacht van ondersteunend zorgpersoneel. Het is daarnaast een goede voorbereiding op een Entree opleiding van het Da Vinci College, waar Avres nauw mee samenwerkt. Omdat de belangstelling groot is, is er op 15 juni een tweede groep in Gorinchem gestart.

Het project ‘Zorg voor je Toekomst’ is onderdeel van het regionale ‘Perspectief op Werk’ van de gemeenten Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden. Vragen over dit project? Mail dan Bettina Bruno: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
 
Meer dan alleen een dak boven je hoofd

Sinds 2016 werken zorgaanbieders, gemeenten en woningcorporaties in de regio’s Drechtsteden en Alblasserwaard samen aan de huisvesting voor kwetsbare groepen. De wens is om kwetsbare groepen, verblijvend in instellingen zoals de opvang, in beschermd wonen of dak- of thuisloos, een woonplek te geven in de samenleving.


Meer nodig

Vaak is er meer nodig dan een woning. In april is de regionale Agenda Huisvesting Kwetsbare Groepen vastgesteld. Dit is een samenwerking van 9 gemeenten, zorgaanbieders en woningcorporaties om extra opvangplaatsen en woningen te organiseren voor dak- en thuislozen in het samenwerkingsgebied Beschermd Wonen en opvang Centrumgemeente Dordrecht.


Dakloze gezinnen

In Gorinchem wordt gestart met een project voor opvang van dakloze gezinnen. Het pand Keizerstraat 4-6 biedt straks een 7-tal opvangplaatsen voor gezinnen en 1 gezinscrisisopvangplaats. Meer informatie hierover én over de samenwerkingspartners Centrumgemeente Dordrecht, Poort6 en Leger des Heils in de volgende nieuwsbrief.
 
Kijk op de Gildenwijk

Om goed in kaart te krijgen hoe het ervoor staat met de Gildenwijk is er een interactieve sessie geweest met partners. Zij kregen inzicht in de cijfers en een gerichte toelichting over de onderwerpen Wonen en Fysieke leefomgeving en Sociale aspecten. Doel van deze interactieve sessie was inzichten delen en input opvragen.

Met behulp van een digitaal moodboard was het voor partners mogelijk om zelf in kaart te brengen waar de Trots, de Zwakte, de Kans en het Risico liggen op diverse locaties. Mooi om te zien hoe er werd samengewerkt! Met ieders inbreng kunnen we nog beter sturen op de plannen voor de toekomst. Na de Gildenwijk komen de andere wijken die Gorinchem rijk is aan de beurt. Doel is voor alle wijken te komen tot een strategische richting en een uitvoeringsprogramma. Meer informatie volgt.
 
 
Volgende nieuwsbrief

De volgende nieuwsbrief verschijnt in september. Heb je zelf een activiteit of initiatief dat bijdraagt aan het Intergraal Sociaal Beleid waarover je meer informatie wilt delen? Dan horen wij dit graag.

Wij wensen iedereen een hele fijne zomer!
 
 
De nieuwsbrief 'Samenwerken aan het sociaal domein' is een uitgave van de Gemeente Gorinchem.