Coronavirus en gehandicaptenzorg

·         Verdergaande versoepelingen coronamaatregelen aangekondigd
Vanavond was er weer een persconferentie; daarin werden
weer verdergaande versoepelingen aangekondigd.
Zie voor een overzicht van die versoepelingen dit bericht (bron: Rijksoverheid).

·         Aanvraag zorgbonus zorginstellingen vanaf deze week mogelijk
VWS heeft een handreiking (link) gepubliceerd die instellingen kan helpen
bij de aanvraag.

·         Ook PGB-ers kunnen zorgbonus aanvragen
VWS heeft daarvoor een aparte handreiking (link) gemaakt. Zie ook de
reactie van Per Saldo In dit bericht
(link).

·         Actuele cijfers over corona in gehandicapteninstellingen
Die cijfers zijn te vinden op het Coronadashbord van de Rijksoverheid.
De actuele cijfers over de gehandicaptenzorg staan hier.

Wlz

 • Wanneer hebt u recht op hulpmiddelen in de Wlz?
  Dat staat helder beschreven in een nieuwe brochure van het Zorginstituut.
  Die brochure is via dit bericht te vinden (bron: VGN).

Jeugdwet

·         Stand-van-zaken-brief Jeugdzorg naar de Tweede Kamer
Deze week stuurden staatssecretaris Blokhuis en minister Dekker een brief (link) naar
de Tweede Kamer waarin ze ingaan op een aantal onderwerpen op het terrein
van de jeugdzorg.  ij die brief zit een aantal informatieve bijlagen.

·         'Den Haag' moet goed letten op besteding extra jeugdgeld’
Dat schrijven jeugdzorginstellingen als reactie op de afspraak van het
kabinet met de gemeenten om extra geld uit te trekken voor de jeugdzorg.
Meer over die reactie in di bericht (bron: Binnenlands Bestuur).

Participatiewet e.a.

 • Gemeenten willen af van kostendelersnorm (2)
  Dat blijkt uit een rondgang van het blad Binnenlands Bestuur bij een aantal gemeenten.
  Meer hierover in dit bericht en dit bericht (bron: 2x Binnenlands Bestuur).
  Bovenstaand bericht stond in de vorige Docu-alert. In aansluiting daarop is hier
  nog een bericht van Binnenlands Bestuur over mogelijke alternatieven voor de
  kostendelersregeling.
 • Voortgangsbrief over uitvoering Participatiewet
  Deze week zond minister Koolmees de Monitor Participatiewet naar de Tweede Kamer.
  In die brief geeft hij de stand van zaken bij de uitvoering. Zie voor die Monitor
  (met bijlagen) dit bericht.

Wet zorg en dwang (Wzd)

·         Jaarverslag onafhankelijke Wzd-cliëntvertrouwenspersonen
Mensen met een verstandelijke beperking en hun verwanten hebben recht op
ondersteuning van een onafhankelijke clientvertrouwenspersoon.
Die ondersteuning wordt aangebonden door vier onafhankelijke organisaties.
Onlangs verscheen een gezamenlijk jaarverslag. Meer daarover in dit bericht (bron: LSR);
in het bericht staat een link naar het jaarverslag.

Onafhankelijke clientondersteuning

 • Helft thuiswonenden weet niet van bestaan onafhankelijke
  clientondersteuning
  Dat blijkt uit de jaarlijkse Monitor cliëntondersteuning 2020 van het RIVM.
  Meer daarover in dit bericht van Binnenlands Bestuur
  (link).
  De monitor zelf is via dit
  bericht te vinden (bron: RIVM).
  Klik
  hier voor de brief die minister De Jonge aan de Tweede Kamer schreef
  naar aanleiding van deze Monitor.

Divers

 • Onderzoek naar gebruik ervaringskennis van verwanten van mensen met
  een verstandelijke beperking
  Dat onderzoek is uitgevoerd door het Zorginstituut in samenwerking met Kansplus.

Onderzocht zijn de ervaringen en rollen van verwanten bij de zorg van hun naaste met
een verstandelijke beperking en probleemgedrag. Deze week verscheen het
onderzoeksrapport
Zie voor meer info en een link naar het onderzoeksrapport dit bericht (bron: KansPlus).