Coronavirus en gehandicaptenzorg

 • Coronamaatregelen deels versoepeld per 28 april
  Deze week hield het kabinet weer een persconferentie over corona. In die
  persconferentie werd een aantal versoepelingen aangekondigd.
  Zie voor die veranderingen deze brief van minister De Jonge aan de Tweede Kamer en
  dit bericht van Binnenlands Bestuur (link).
  Een poster met de versoepelde maatregelen is hier te vinden (bron: Rijksoverheid).
 • Weer debat in Tweede Kamer over corona
  Deze week was er weer een debat in de Tweede Kamer over corona. Een kort verslag
  van dat debat is hier (bron: Tweede Kamer) en hier te vinden (bron: Skipr).
 • Nu voorrang bij vaccinatie voor mensen tussen 18 en 60 met medisch risico
  Minister De Jonge meldde die wijziging van de vaccinatiestrategie afgelopen dinsdag
  tijdens de persconferentie. Zie hier voor de brief die minister De Jonge onder meer
  hierover schreef aan de Tweede Kamer.
  Patiëntenorganisaties, waaronder Ieder(in), drongen al langer en vaker op
  deze wijziging  aan. Zie voor meer info deze berichten van Ieder(in) (link) en NZG (link).
 • Wordt de zorgbonus over 2021: € 500 voor alleen de ‘frontwerkers ‘of
  € 200 dan wel  € 500 voor alle zorgmedewerkers?
  (2)
  In de vorige Docu-alert berichtten we over de discussie rondom de zorgbonus
  voor 2021. Deze week stemde de Tweede Kamer over een motie om de zorgbonus
  op € 500 voor iedereen te zetten. Die motie heeft het net niet gehaald; alleen de
  regeringsfracties waren tegen. Zie voor de reacties deze berichten van Skipr (link),
  NZG (link) en VGN (link).
 • Geef zorgbonus ook aan mantelzorgers
  Daarvoor pleit belangenorganisatie MantelzorgNL. Zie deze berichten van NZG (link)
  en MantelzorgNL (link).
 • Actuele cijfers over corona in gehandicapteninstellingen
  Die cijfers zijn te vinden op het Coronadashbord van de Rijksoverheid.
  De actuele cijfers over de gehandicaptenzorg staan hier.

Wmo

 • Ook gemeente Krimpen voert inkomenstoets voor de Wmo in
  Die gemeente doet dat om de toestroom van nieuwe cliënten voor
  huishoudelijke hulp af te remmen. De gemeente Krimpen is de vierde
  die dit doet. Zie voor meer info dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Burgers moeten nog altijd strijd leveren voor Wmo-ondersteuning
  Dat zegt Illya Soffer in een uitzending van consumentenprogramma Radar
  deze week. Meer in deze berichten van NZG (link) en Ieder(in) (link).

Jeugdwet

 • Gemeenten krijgen in 2021 ruim € 600 miljoen extra voor jeugd
  Dat zijn het Rijk en VNG overeengekomen. Meer info daarover
  in deze berichten van Binnenlands Bestuur (link), Skipr (link),
  VNG (link) en VGN (link). Zie voor de inhoud van de afspraken tussen
  Rijk en de VNG dit document (bron: Rijksoverheid).
 • Rapport over beheersing kosten jeugdwet uitgebracht
  Dat rapport is op verzoek van VWS door een stuurgroep van Rijk en gemeenten
  opgesteld. Het bevat een inventarisatie van mogelijke maatregelen om de Jeugdwet
  financieel beheersbaar te maken. Het rapport is door de staatssecretaris Blokhuis
  zonder reactie naar de Tweede Kamer gestuurd. Het is aan het nieuwe kabinet
  om hierover beslissingen te nemen.

Participatiewet e.a.

 • Reactie SZW op berichten dat Wajongers er toch op achteruitgaan
  Dat doet zich voor bij Wajongers die overstappen naar de Wajong 2020.
  De compensatieregeling blijkt niet voor iedereen goed uit te pakken.
  Zie verder deze brief van minister Koolmees (link), de beantwoording
  van Kamervragen van GroenLinks en SP (link) en de beantwoording van vragen
  van de Commissie SZW van de Eerste Kamer (link)

Wet zorg en dwang (Wzd)

 • Stand van zaken wetswijziging Wzd
  Bij de Tweede Kamer is een wijziging van de Wzd in behandeling.
  Met die wijziging moet de uitvoering van de Wzd vereenvoudigd worden.
  De behandeling is nu in de eerste schriftelijke fase. Afgelopen week
  publiceerde VWS de ‘Nota naar aanleiding van het verslag’ én een ; nota
  van wijziging’. Die stukken zijn via deze link en deze link te vinden.

Kabinetsformatie

 • Laat leeftijdsgrens van 18 jaar los
  Dat is één van de voorstellen die een coalitie van organisaties doet voor het nieuwe
  kabinet. Tot die organisaties behoren: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd,
  Kinderombudsman, Nationale Ombudsman, Nederlandse Zorgautoriteit en
  Raad voor Volksgezondheid & Samenleving. Meer over dit en andere voorstellen
  deze berichten van Binnenlands Bestuur (link), Skipr (link) en NZa (link).
 • LCR stuurt informateur 10-punten-plan
  De Landelijke Cliëntenraad (LCR) stuurde deze week een 10-punten-plan
  voor het komende kabinet. Belangrijk punt daarin is de versterking van de
  positie van de burger en de client tegenover overheden en uitvoeringsinstanties.
  klik voor het plan hier en voor de begeleiden brief hier.

Divers

 • Kamervragen over passend zorg bij complexe zorgvragen beantwoord
  Die vragen zijn gesteld door D66 en zijn nu door minister Van Ark beantwoord (link).
 • Tekort aan AVG-artsen zorgt voor medische problemen in gehandicaptenzorg
  Meer info daarover in dit bericht (bron: Skipr)
 • Vergoeding incontinentiemateriaal veranderd door verzekeraars
  Vaak betekent dat een verslechtering. Dat blijkt uit signalen die bij KansPlus,
  Sien, EMB en Dit Koningskind binnenkomen. Meer achtergrondinformatie in dit
  bericht (bron: KansPlus).