Coronavirus en gehandicaptenzorg

 • Nieuwe versoepelingen pas na piek derde coronagolf
  Deze week hield het kabinet weer een persconferentie over corona. In die
  persconferentie werden geen directe versoepelingen aangekondigd. Meer
  daarover in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
  Wel publiceerde het kabinet een ‘openingsplan’ waarmee de samenleving op een
  veilige manier en stap voor stap ‘geopend’ kan worden. Dan moet wel voldaan
  worden aan enkele voorwaarden. Meer over dit plan in dit bericht (bron: NZG).
  Het openingsplan zelf is hier te vinden (bron: Rijksoverheid).
 • Weer debat in Tweede Kamer over corona; brief over stand van zaken corona
  Deze week was er weer een debat in de Tweede Kamer over corona.
  Een kort verslag van dat debat is hier te vinden (bron: Tweede Kamer).
  Voorafgaand aan dat debat stuurde het kabinet weer een stand van zaken brief aan de
  Kamer. Klik voor die brief met bijlagen hier (vanaf blz. 70 gaat het enkele pagina’s
  over de gehandicaptenzorg).
  Ook enkele cliëntenorganisaties stuurden voorafgaand aan dat debat een brief
  aan de Kamer, die brief gaat vooral over het vaccinatiebeleid en over voorrang voor
  mensen met een gezondheidsrisico Zie voor die brief dit bericht van Ieder(in) (link) .
 • Vaccinatiestrategie aangepast
  Geregeld wordt de vaccinatiestrategie en  vaccinatievolgorde door het kabinet
  aangepast.Onder meer  vanwege beschikbaarheid en bruikbaarheid van vaccins.
  De nieuwste vaccinatiestrategie (d.d.14 april) is hier te vinden.
 • Kamervragen over vaccinaties voor kwetsbaren beantwoord
  Die vragen waren gesteld door GroenLinks en de PvdA. Zie voor de antwoorden
  van minister De Jonge hier.
 •  Kamervragen beantwoord over vrijwillig vaccineren van mantelzorgers en
  (geestelijk) gehandicapte personen die zij verzorgen
  De antwoorden van minister De Jonge zijn hier te vinden.
  (Uit de stukken blijkt niet door welke partij(en) deze vragen zijn gesteld).
 • Huisarts nodigt 60-minners met downsyndroom uit voor vaccinatie bij GGD
  Het gaat om thuiswonende mensen met het syndroom van Down.
  Zie voor verdere bijzonderheden en voorwaarden dit bericht (bron: NZG).
 • Actuele cijfers over corona in gehandicapteninstellingen
  Die cijfers zijn te vinden op het Coronadashbord van de Rijksoverheid.
  De actuele cijfers over de gehandicaptenzorg staan hier.

Wet zorg en dwang (Wzd)

 • Zorgpraktijk worstelt met invoering Wet zorg en dwang
  In aansluiting op het bericht in de vorige Docu-alert over de extra kosten
  die jaarlijks verbonden zijn aan de invoering van de Wzd is hier nog een link
  naar een bericht op NZG.

PGB

 • Weer groep PGB-houders overgestapt naar het nieuwe PGB-portaal
  Dat meldt  Per Saldo (link).

Divers

 • Reactie belangenverenigingen op Initiatiefnota over ouderen met een
  verstandelijke beperking
  Die initiatiefnota is gemaakt door toenmalig Kamerlid Vera Bergkamp.
  De Tweede Kamer heeft minister Van Ark om een reactie op die nota gevraagd.
  De minister op haar beurt vroeg vervolgens belangenorganisaties om een reactie.
  Belangenorganisaties KansPlus, Sien, EMB Nederland en Dit Koningskind hebben
  deze week in een gezamenlijke brief op die Initiatiefnota gereageerd. Zie voor
  die reactie dit bericht (bron: KansPlus).
 • Wordt de zorgbonus over 2021: € 500 voor alleen de ‘frontwerkers ‘of
  € 200 voor alle zorgmedewerkers?
  Dat is de keus die minister Van Ark de Tweede Kamer heeft voorgelegd.
  De Tweede Kamer neigt naar een derde optie: een zorgbonus van € 500 voor alle
  zorgmedewerkers. Daarvoor is een motie ingediend, waarover volgende week
  dinsdag wordt gestemd. Meer info in dit bericht (bron: Skipr).
  VGN stuurde voorafgaand aan het debat nog een brief op poten aan de Tweede Kamer
  over de zorgbonus in de gehandicaptenzorg. Klik voor die brief hier (bron: VGN).