Coronavirus en gehandicaptenzorg

 • Mogelijk beperkte versoepelingen in instellingen voor langdurige zorg
  Dat schrijft minister De Jonge in een reactie (link) op een advies (link) van het OMT
  daarover. In de gehandicaptenzorg zal de handreiking aangepast worden die VGN
  eerder gemaakt heeft voor de gehandicapteninstellingen. Uitvoering vindt daarna
  plaats door de gehandicapteninstellingen zelf. Die uitvoering is onder meer afhankelijk
  van de plaatselijke situatie.
  Zie verder dit bericht (bron: NZG).
 • Kamervragen beantwoord over vrijheidsbeperking vanwege corona
  in zorginstellingen

  Die vragen waren gesteld door D’66 en zijn nu beantwoord door minister De Jonge..
  De vragen gaan grotendeels over de ouderenzorg, maar zijn ook van belang voor de
  gehandicaptenzorg. Klik voor de antwoorden hier.
 • ‘Vaccineer mensen met een gezondheidsrisico met voorrang’
  Die oproep doen enkele cliëntenorganisaties, waaronder Ieder(in).
  Zie daarvoor dit bericht van Ieder(in) (link).
  Cliëntenorganisaties voeren geregeld overleg met VWS over het vaccineren.
  Zie voor de uitkomsten van recent overleg dit bericht (bron KansPlus).
 • Actuele cijfers over corona in gehandicapteninstellingen
  Die cijfers zijn te vinden op het Coronadashbord van de Rijksoverheid.
  De actuele cijfers over de gehandicaptenzorg staan
  hier.

Wmo / Jeugdwet

 • Uitgaven voor Wmo stijgen nog sneller dan uitgaven voor de Jeugdzorg
  Dat blijkt uit een analyse van gemeentelijke jaarrekeningen over 2019. Meer
  daarover in dit bericht (bron: VNG). Eén van de oorzaken is mogelijk de invoering
  van de vaste eigen bijdrage in de Wmo

Wet zorg en dwang (Wzd)

 • Wzd kost jaarlijks ruim  € 100 mln. meer dan begroot
  Dat heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) berekend. Meer info over dit bedrag
  in dit bericht (bron Skipr). Het hele NZa-rapport is via deze link te vinden (bron: NZa).
  Zie verder ook de reactie van de NVAVG (de vereniging van AVG-artsen) : 
  ‘Bureaucratie Wzd gaat ten koste van de patiënt’ (link) (bron: Skipr).

Kabinetsformatie

 • Eigen bijdrage jeugdhulp slecht idee
  Dat zeggen de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ)  in een brief aan
  de informateur. In die brief doen zij voorstellen voor een betere jeugdzorg.
  Zie voor die brief dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur) en dit bericht (bron: VGN);
  onderaan het laatste bericht staat een link naar die brief.  

Divers

 • Huishoudens waarin mensen met een verstandelijke aandoening wonen,
  zijn gemiddeld financieel slechter af
  Dat blijkt uit een onderzoek dat op verzoek van de Tweede Kamer is uitgevoerd
  naar de financiële positie van huishoudens met mensen met een beperking
  Het ministerie van SZW heeft dat onderzoek uitgevoerd. Er is gebruik  gemaakt
  van gegevens over de jaren 2016-2018.
  Dat onderzoek (link) is door minister Koolmees met een begeleiden brief (link)
  naar de Tweede Kamer gestuurd.
 • Meeste zorginstellingen laten positieve cijfers zien dankzij coronasteun
  Dat blijkt uit de Financiële Zorgthermometer, een enquête van beroepsvereniging Fizi
  en onderzoeksbureau Finance Ideas onder ‘financials’ in de zorg. Dankzij de
  coronasteun van de overheid hebben de meeste zorginstellingen geen tekorten
  over 2020. Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr); het rapport zelf is hier te vinden.
  Vanaf pag. 55 gaat het over de gehandicaptensector.
 • Verbod voor gemeenschappelijke rookruimtes in de zorg per 1 juli 2021
  Dat blijkt uit een publicatie in het Staatsblad, waarover VGN bericht (link).