Coronavirus en gehandicaptenzorg

 • 'Gehandicaptenzorgsector gelijk, maar niet hetzelfde'
  Dat zegt Henk Nies van Vilans in een kritische terugblik op de toepassing van
  coronamaatregelen in de gehandicaptenzorg. Meer daarover in dit bericht
  (bron: NZG). De blog van Henk Nies is hier te vinden (bron: Skipr).
 • Actuele cijfers over corona in gehandicapteninstellingen
  Die cijfers zijn te vinden op het Coronadashbord van de Rijksoverheid.
  De actuele cijfers over de gehandicaptenzorg staan hier.
 • Zorginstellingen kunnen hun jaarverslag uiterlijk 30 september inleveren
  VWS heeft tot dit uitstel besloten vanwege corona. Oorspronkelijk zouden
  de instellingen hun jaarverslag uiterlijk 31 mei hebben moeten inleveren.
  Meer in dit bericht (bron: Skipr).

Wlz

 • Hof bekrachtigt uitspraak zorginkoopbeleid 2021-2023
  Vorig jaar stelde de kort geding rechter een aantal koepels en zorginstellingen
  in onder meer de gehandicaptenzorg in het gelijk in hun zaak tegen de zorgkantoren
  over het inkoopkader 2021.De zorgkantoren gaven vervolgens voor het inkoopbeleid
  over 2021 gehoor aan die uitspraak. Maar ze gingen tegelijkertijd in hoger beroep over
  de gevolgen van die uitspraak voor de jaren na 2021. Het gerechtshof bepaalt nu
  dat het oorspronkelijk vonnis van de kort geding rechter alleen ging over 2021.
  Daarnaast vindt het gerechtshof dat het niet aan de rechter is om uitspraken te doen
  over het inkoopbeleid over de jaren 2022 e.v. Dat is aan zorgkantoren en instellingen.
  Zie voor meer info deze berichten van Skipr (link), VGN (link) en ZN (link).

Jeugdwet

 • Extra miljarden lossen tekort op jeugdbudget niet op
  Uit dit artikel (link) blijkt dat zo’n zes van de tien gemeenten zelfs met extra geld nog
  met een tekort blijft zitten op de jeugdzorg (bron: Binnenlands Bestuur).

Participatiewet

Voortgang Kamerbehandeling wet Breed Offensief
De behandeling van die wet ligt stil vanwege de demissionaire status van het Kabinet.
In een brief aan de Eerste en Tweede Kamer gaat minister Koolmees in op de
gevolgen van die uitgestelde behandeling door de kamers. Zie voor zijn brief
hier.