Coronavirus en gehandicaptenzorg

 • Coronamaatregelen nauwelijks aangepast
  Deze week was er weer een persconferentie over de coronamaatregelen.
  Behalve de begintijd van de avondklok verandert er niets.
 • Stand van zaken corona;  brief van VWS en debat in Tweede Kamer
  Deze week was er weer een debat in de Tweede Kamer over corona. Een kort verslag
  van dat debat is hier te vinden (bron: Tweede Kamer). Voorafgaand aan dat debat
  stuurde het kabinet weer een brief (link) met daarbij een aantal bijlagen.
  Vanaf pagina 69 gaat het over de gehandicaptensector.
 • Poster ‘Wie wordt wanneer gevaccineerd’ geactualiseerd
  Deze geactualiseerde versie (link) is van 26 maart.
  Ook de poster Vaccinatiestrategie is bijgewerkt. Die poster is via deze link te vinden.
 • Gratis mondkapjes voor o.a. mantelzorgers en PGB-zorgverleners
  Daarvoor gelden wel voorwaarden. Meer daarover in dit bericht (bron: Per Saldo).
 • ‘Zorginstellingen dwingen personeel tot vaccinatie’
  Dat zeggen vakbonden in de zorg naar aanleiding van signalen uit het veld.
  Meer daarover in dit bericht (bron Skipr).
  Zie hier voor een reactie van minister De Jonge op die signalen (bron: NZG).
 • Overleg cliëntenorganisaties met minister over voorrang voor mensen
  met verhoogd gezondheidsrisico
  Zie voor de uitkomsten van dat overleg dit bericht (bron: Ieder(in).
 • Actuele cijfers over corona in gehandicapteninstellingen
  Die cijfers zijn te vinden op het Coronadashbord van de Rijksoverheid.
  De actuele cijfers over de gehandicaptenzorg staan hier.

Wmo / Jeugdwet / Participatiewet

 • Gemeenten pompen meevallers in sociaal domein
  Als gemeenten financiële meevallers hebben, dan gaat dat geld naar het sociaal domein.
  Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB).
  Binnenlands Bestuur bericht daarover (link).

Onafhankelijke cliëntondersteuning

 • Reactie VWS op Rapport Pilots gespecialiseerde cliëntondersteuning
  Als onderdeel van het programma ‘’Volwaardig leven” zijn er de afgelopen twee jaar
  vijf pilots gestart die zich richten op specialistische cliëntondersteuning voor specifieke
  doelgroepen waar zeer complexe problematiek speelt.
  Onlangs verscheen het eindrapport over deze pilots (link). Minister Van Ark
  stuurde dat rapport deze week naar de Tweede Kamer. In de begeleidende brief (link)
  geeft zij aan dat de pilots met twee jaar verlengd worden. Meer daarover in dit bericht
  (bron: NZG).
 • Handreiking Onafhankelijke cliëntondersteuning voor Adviesraden
  sociaal domein
  De Koepel Adviesraden Sociaal Domein heeft een korte handreiking gepubliceerd
  voor de Adviesraden Sociaal Domein over onafhankelijke clientondersteuning.
  Die handreiking is via de dit bericht te vinden.

Kabinetsformatie

 • ‘Extra aandacht voor licht verstandelijk beperkten mag niet ontbreken
  in komend regeerakkoord’
  Dat zegt Directeur Bluiminck van VGN deze week in Zorgvisie. Meer daarover
  in dit artikel (bron: VGN)

Divers

 • Voorstel voor een Europese gehandicaptenkaart
  Dat voorstel komt van de Europese Commissie. Meer info daarover in dit bericht
  (bron: Binnenlands Bestuur) en dit bericht (NZG).
 • Gericht nachtelijk toezicht versterkt privacy en eigen regie van bewoners
  Dat is de ervaring van zorginstelling Koraal die een pilot uitvoerde naar meer maatwerk
  in het nachttoezicht. Meer info daarover in dit bericht (bron: Kennisplein
  gehandicaptensector).
 • Nieuw Wegingskader voor meewegen van cliëntperspectief bij inzet
  van (onvrijwillige) zorg
  Dat Wegingskader is ontwikkeld door een aantal organisaties en is bedoeld om de
  wensen en behoeften van o.m. mensen met een verstandelijke beperking mee
  te kunnen wegen in beslissingen over (onvrijwillige) zorg,
  Meer over dat Wegingskader in dit (bron: VGN).
  Het Wegingskader zelf is te vinden op website www.hetwegingskader.nl.
 • Kritiek Raad van State op overhevelen sociaal domein naar gemeente
  De Raad van State (RvSt) schrijft dat in een publicatie, waarin hij terugkijkt
  op deze decentralisaties en adviseert over de (on)wenselijkheid van
  toekomstige decentralisaties. Meer over deze publicatie in dit bericht (bron: Skipr)
  en dit bericht (bron: NZG).
  Het advies zelf is hier te vinden. (bron: Raad van State).