Samen werken aan het sociaal domein
Nieuwsbrief voor maatschappelijke partners
editie februari 2021

In Gorinchem doet iedereen er toe en kijken we actief naar elkaar om, want samen maken we het verschil! We werken aan een gezonde leefstijl, een prettige leefomgeving en we zorgen dat iedereen kan meedoen en passende zorg en ondersteuning krijgt.

In deze nieuwsbrief lees je de actuele ontwikkelingen in het sociaal domein.
Heb je na het lezen van de nieuwsbrief  vragen of ideeën, neem dan contact met ons op!

Iemke Bruseker | 0183 659331 | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Gayle Klint  | 0183 659429 | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Gezonde Leefstijl
 

 
Workshops positieve gezondheid zijn gestart!


In januari zijn de eerste workshops “Kennismaken met positieve gezondheid” (online) gestart! Medewerkers van het sociaal team, wijkbeheer, MEEVivenz, De Klussendienst, het Mantelzorgsteunpunt en Gorinchem Beweegt maken in deze workshops kennis met de basis van positieve gezondheid.

Tijdens de workshop word je meegenomen in het gedachtegoed van positieve gezondheid en het laat je zien en ervaren dat positieve gezondheid meer is dan alleen het web met de 6 dimensies.

Meer informatie
Wil je ook kennismaken met positieve gezondheid?
Neem dan contact op met Sanneke Crok. | 0183 659 423 | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
 

Start leefstijlprogramma


In Gorinchem start dit voorjaar het programma ‘Gecombineerde Leefstijlinterventie’ (GLI).
De GLI is een 2-jarig programma waarin deelnemers door een combinatie van groepsbijeenkomsten en individuele coaching begeleid worden bij het aanleren van een gezonde leefstijl, afvallen en vasthouden van een gezond gewicht.

Samenwerking
In Zuid-Holland-Zuid werken de huisartsen, gemeenten, GGD, leefstijlcoaches, diëtisten en fysiotherapeuten samen om iedereen die dat wil, goed te kunnen begeleiden naar blijvend gewichtsverlies. Het programma wordt volledig vergoed door alle zorgverzekeraars.

Gemeente Gorinchem is één van de eerste gemeenten binnen de regio waar je aan het programma kunt deelnemen. De gemeente zal zorgdragen voor de verbinding in het sociale domein en voor de koppeling met bewegen in het programma. Daarnaast werken we aan het vormen van een breed netwerk van partijen rondom gezonde leefstijl in Gorinchem. 

Meer informatie?
Kijk op de website of neem direct contact op met regio-coördinator Your Health Spot.
| 078 612 55 49 |  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 
Meer informatie

Ben je leefstijlcoach, fysiotherapeut of diëtist en wil je aan de slag met de GLI?
Neem dan ook contact op met regio-coördinator Your Health Spot. Er is voor jou als zorgverlener binnen onze gemeente een belangrijke taak weggelegd om inwoners te begeleiden naar een gezonde(re) leefstijl.

 
 
Prettige leefomgeving

 
Uitvoeringsplan wonen en zorg


Hoe kunnen we er gezamenlijk voor zorgen dat onze inwoners langer zelfstandig thuis kunnen wonen? Wat betekent dat voor onze ambitie op langere termijn en wat is hiervoor nodig de komende jaren?

Bestuurlijk overleg
Deze vragen staan centraal tijdens een bestuurlijk gesprek dat binnenkort plaatsvindt met vertegenwoordigers van partijen die zich in Gorinchem bezighouden met wonen en zorg.
Dit overleg en deze ambitie komt voort uit het vastgestelde ISB-beleid en de Woon- en Transformatievisie.

Gezamenlijkheid
In dit overleg bespreken we hoe we in samenwerking kunnen komen tot een uitvoeringsplan.
Voor dit overleg zijn meerdere sectoren uitgenodigd: GGZ, verstandelijk gehandicaptenzorg, verpleging- en verzorging, jeugdzorg, Poort6 en er zal ook een vertegenwoordigers namens de huisartsen deelnemen.

 
 
Iedereen kan meedoen

Platform SamenGorinchem breidt uit


Sinds april 2020 is het nieuwe platform SamenGorinchem.nl beschikbaar. Dit is hét platform in Gorinchem waar inwoners en organisaties elkaar kunnen vinden en waar mooie initiatieven in de stad zichtbaar worden. Dankzij een aantal enthousiaste vrijwilligers (de buurtverbinders) groeit SamenGorinchem uit tot een steeds actiever platform met meer functionaliteiten.

Vraag en aanbod vrijwilligers
Maatschappelijke organisaties in Gorinchem kunnen voortaan op de Elkaar helpen pagina op SamenGorinchem.nl een oproep plaatsen als ze vrijwilligers zoeken (hulpvraag). Andersom kunnen mensen zich ook aanbieden als vrijwilliger (hulpaanbod). SamenGorinchem is dus vanaf nu dé plek voor het plaatsen van of zoeken naar vrijwilligersvacatures.

Meer dan 10.000 unieke bezoekers
Om een platform zoals SamenGorinchem tot een succes te maken is het belangrijk dat inwoners en organisaties het weten te vinden. En dat is gelukkig het geval. Afgelopen maand mocht SamenGorinchem zelfs de 10.000e unieke bezoeker ontvangen!


Account aanmaken
Inmiddels presenteren al zo’n 140 organisaties zich op SamenGorinchem.nl. Wil jij dat ook voor jouw organisatie? Maak dan nu een gratis account aan. Door het aanmaken van het account kun je niet alleen oproepen plaatsen en vrijwilligers zoeken. Je kan ook berichten plaatsen, een activiteit van je organisatie onder de aandacht brengen en deze vermelden op de Gorinchemse activiteitenagenda. 

Nieuwsgierig?
Nu al nieuwsgierig naar SamenGorinchem en de Elkaar helpen-pagina? Neem dan eens een kijkje op dit platform voor en door de stad, of klik op onderstaande link voor meer informatie.

 
Meer informatie
 
 

Project Netwerkversterking senioren 65+


Uit onderzoek is gebleken dat meer dan de helft van de inwoners in Gorinchem van 65 jaar en ouder zich eenzaam voelt. Dit is meer dan het gemiddelde in Nederland.
Gemeente Gorinchem wil eenzaamheid bij ouderen doorbreken en breidt het bestaande project Netwerkversterking daarom uit.

Het project richt zich op eenzame, thuiswonende, ouderen vanaf 65 jaar die geen of een zeer beperkt netwerk hebben. Afhankelijk van de behoeften worden de senioren gekoppeld aan een getrainde netwerkcoach waarbij ze ondersteund, gemotiveerd en begeleid worden naar netwerkuitbreiding en/of deelname aan activiteiten.

Aanmelden voor digitale startbijeenkomst
Op maandag 1 maart van 14:00 tot 15:30 uur vindt de digitale startbijeenkomst plaats waar partners aan kunnen deelnemen.

Wil je je aanmelden of heb je andere vragen? Neem dan contact op met Sureyya Cardak.
| 06 21568293 | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 
 

Vroeg erbij bij betalingsachterstanden


Kleine betalingsachterstanden kunnen grote financiële problemen worden. Om inwoners met achterstanden eerder te bereiken, is Avres dit jaar gestart met het Team Vroeg Erbij.

Gemeenschappelijke regeling
Per 1 januari 2021 is vroegsignalering een wettelijke taak voor de gemeente waarvan de uitvoerende taak bij Avres is belegd. Signalen van betaalachterstanden worden door zorgverzekeraars, woningcorporaties, energiebedrijven en drinkwaterbedrijven aan Avres doorgegeven. Vervolgens neemt het Team Vroeg Erbij van Avres via brief, e-mail of sms contact op met inwoners om hulp te bieden bij het aanpakken van betaalachterstanden. Zo wordt voorkomen dat betaalachterstanden oplopen of nieuwe achterstanden ontstaan.

Contact
Inwoners kunnen gratis en vrijwillig contact opnemen met het Team Vroeg Erbij. | 0183 650 200 | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 
Meer informatie
 
 

Pilot Taalsnelweg naar Werk succesvol afgerond


De twintig kandidaten van de tweede pilot Taalsnelweg naar Werk hebben in januari ‘coronaproof’ hun certificaat ontvangen. Ze kregen thuis bezoek van projectleider Ellis Suur en een vertegenwoordiger van de deelnemende gemeenten Gorinchem, Vijfheerenlanden of Molenlanden.  En daarmee is de pilot Taalsnelweg naar Werk in het kader van de nieuwe inburgeringswet, nu succesvol afgerond.

De Taalsnelweg naar Werk heeft aangetoond dat een groot deel van de statushouders, met een intensieve cursus, in staat is sneller taalvaardig te worden en daardoor betere kansen op de arbeidsmarkt heeft. Dat kan dus met 'live' groepslessen, maar ook digitaal.
Lees meer
 
Passende zorg en ondersteuning


Uniek Sporten Uitleen


Op initiatief van Gorinchem Beweegt en Team Wmo heeft de gemeente Gorinchem onlangs een contract afgesloten met ‘Uniek Sporten Uitleen’. Uniek Sporten Uitleen zorgt ervoor dat mensen met een fysieke beperking sporthulpmiddelen kunnen uitproberen. Door de beschikbaarheid van sportvoorzieningen vanuit een uitleenpool, is het mogelijk om uit het brede aanbod de sport te kiezen die het beste bij je past.

Mobiliteitsgarantie
Uniek Sporten Uitleen is meer dan een uitleenservice voor  sportrolstoelen of handbikes, het is een mobiliteitsgarantie. De sporter krijgt advies over het sporthulpmiddel en het gebruik ervan. Het middel wordt persoonlijk gepast en afgesteld op de wensen en tijdens de uitleenperiode is technische service en onderhoud beschikbaar. Uniek Sporten Uitleen is bedoeld voor volwassenen die, om te kunnen sporten, zijn aangewezen op een rolstoel, handbike of loophulpmiddel.

Heb je vragen over Uniek Sporten Uitleen?
Neem dan contact op met Gorinchem beweegt Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of het Wmo-loket  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 
Meer informatie
 
 

Mantelzorgsteunpunt gemeente Gorinchem biedt vervangende mantelzorg thuis


Het Mantelzorgsteunpunt van gemeente Gorinchem biedt sinds kort ook de mogelijkheid voor vervangende mantelzorg thuis. Het betreft een pilot voor een jaar. Afhankelijk van de vraag en situatie kan een getrainde vrijwilliger of een professional worden ingezet. De geboden ondersteuning kan variëren van het verrichten van eenvoudige huishoudelijke taken, ondersteunen bij eten en drinken, toezicht houden of het maken van een praatje.
 
Adempauze
Vervangende mantelzorg, ook wel respijtzorg genoemd, is een tijdelijke overname van zorg met als doel mantelzorgers een adempauze te geven. Door af en toe vrij te zijn van mantelzorgtaken, kunnen mantelzorgers hun eigen leven beter in balans houden en de zorg voor een naaste langer volhouden. De mogelijkheden voor inzet van een professional in de thuissituatie zijn samen met gemeente Molenlanden voorbereid.
 
Advies en luisterend oor
Bij het Mantelzorgsteunpunt van gemeente Gorinchem kunnen mantelzorgers niet alleen voor vervangende mantelzorg thuis terecht. Ook voor advies, informatie, een luisterend oor en voor het vinden van passende zorg of ondersteuning in de vorm van dagbesteding en kortdurend verblijf staan de mantelzorgconsulenten van het steunpunt mantelzorgers graag ter zijde. Het Mantelzorgsteunpunt werkt nauw samen met het Sociaal Team, Wmo-loket en De Klussendienst.

Direct contact
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Mantelzorgconsulenten Jacqueline Blom-Geluk of Nassira Boukrouche. | 0183 659 540 | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Meer informatie
 
 

Actieplan 'Geweld hoort nergens thuis'


De regio Zuid-Holland Zuid heeft voor de bestrijding van huiselijk geweld en kindermishandeling de regiovisie en actieplan Geweld Hoort Nergens Thuis vastgesteld.

In onderstaande nieuwsbrief 'Regiovisie Geweld Hoort Nergens Thuis' leest u meer over de voortgang van dit regionale programma dat tot eind 2021 loopt.

Nieuwsbrief projecten GHNT regio ZHZ januari 2021.pdf
 


Horecapersoneel ondersteunt de zorg


In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen, dat we mogelijkheden zien om het aanbod van horecapersoneel en de vraag van zorgorganisaties in de regio samen te brengen. De zorgsector is op zoek naar personeel, terwijl de horeca, die tijdelijk gesloten is, haar personeel juist aan de slag wil houden. Inmiddels zijn er al een aantal succesvolle matches gerealiseerd.

Beeld zegt meer
Benieuwd naar een mooi praktijkvoorbeeld? Bekijk dan onderstaande video.

Meer informatie
Is er in jouw organisatie behoefte aan (tijdelijk) zorgpersoneel? Neem dan contact op met Arnold Monshouwer | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
 

Nieuw coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden 18+

 
Per 1 januari 2021 is het coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden 18+ gepositioneerd bij het Zorg- en Veiligheidshuis Zuid-Holland-Zuid. De nieuwe positie van het coördinatiepunt is onderdeel van de herijking van onze nazorgaanpak.

Passende begeleiding
Om ex-gedetineerden te ondersteunen bij hun terugkeer in de samenleving, richt de nazorg zich op vijf leefgebieden:  ID bewijs, Werk en Inkomen, schulden, huisvesting en zorg(verzekering).
In het Coördinatiepunt worden alle detentiemeldingen geregistreerd en beoordeeld op zwaarte en benodigde/gevraagde hulp van gedetineerden. Op basis van de triage wordt zo nodig passende begeleiding geboden. Dit gebeurt in principe lokaal, of in overleg met regionale partners.
 
Samenwerking versterken
Door het coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden bij het Zorg- en Veiligheidshuis te positioneren, werken we aan een kwaliteitsslag in de nazorg en het terugdringen van recidive. Het komend jaar gebruiken we om de samenwerking met regionale en lokale betrokken partijen verder te versterken.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de nazorgaanpak van ex-gedetineerden? Neem dan contact op met de regionale proces-regisseur nazorg (ex)gedetineerden ZVH ZHZ via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of met Corinna van Delzen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 
 
 

Preventiekalender


In Gorinchem gebeurt er veel op het gebied van preventie. Van voorlichting over de effecten en risico's van alcoholgebruik tot vrijwilligersprojecten voor kwetsbare gezinnen.

Het is belangrijk dat onze maatschappelijke partners de informatie hierover gemakkelijk kunnen vinden. Daarom is gemeente Gorinchem bezig met het ontwikkelen van een preventieoverzicht, waarin alle projecten en activiteiten rondom preventie duidelijk in beeld zijn gebracht.
In de komende nieuwsbrief leest u hier meer over.
 
Volgende nieuwsbrief
 
De volgende nieuwsbrief verschijnt in juni, met aandacht voor:
  • Schuldenpreventie
  • Pilot budgetbeheer
  • Preventiekalender
  • Consultatiebureau voor ouderen


Heeft u zelf een activiteit waarover u informatie wilt delen in onze komende nieuwsbrief?
Laat het ons weten!

 
 

De nieuwsbrief 'Samen werken aan het sociaal domein' is een uitgave van gemeente Gorinchem.