Op 5 maart 2023 heeft de Wmoraad advies gegeven over de wijziging in de Huishoudelijke Hulp: een inkomenstoets. Dat is, omdat er wachtlijsten zijn of verwacht worden. Mensen die de hulp zelf kunnen betalen, zouden daarvoor minder makkelijk in aanmerking moeten komen dan mensen met een kleine beurs. Die zullen, als het nodig is, met voorrang geholpen worden.

De Wmoraad is hierover intern verdeeld. Deze wijziging in het beleid is immers in strijd met de wet. Sommigen vinden dat dat mag om de nood te lenigen.

Bij het keukentafelgesprek gaat de consulent naar het inkomen vragen. Maar huishoudelijke hulp van de Wmo mag en zal niet geweigerd worden als de hulpvrager het (makkelijk) zelf kan betalen.

Bekijk het advies hier