Op basis van de aangeleverde stukken en gesprekken met ambtenaren heeft de Wmoraad aan B&W op 1 november 2022 advies gegeven op de nieuwe Verordening en Nadere Regels Jeugdwet. Zie voor de tekst van de regelingen de gemeentesite www.gorinchem.nl

Ons advies.