Geacht College,


Door de RSD worden cliënten naar het werkvoorzieningsschap Avelingen verwezen om
aldaar een arbeidsplaats te vinden. De Adviesgroep heeft vernomen dat daardoor – of mede
daardoor – vaste werknemers van de Avelingen worden ontslagen.

Deze mensen komen dan terecht bij de re-integratie- organisatie TSN die hun vervolgens op
een min/max contract laat inhuren tegen een uurloon van E 8,59; een contract zonder garantie
met een veel lager uurloon dan het geval was.

De vragen van de Adviesgroep zijn: is deze informatie juist? Zo ja, wat vindt het College
hiervan? Overigens: beschikken de medewerkers van TSN over een VOG?