Geacht College,

Deze beleidsregels zijn tot stand gekomen onder grote tijdsdruk. U, Uw ambtenaren en ook wij hebben dat gemerkt. Als gevolg daarvan is de kans groot dat er in januari 2015 fouten en of omissies aan het licht zullen komen.

Wij achten het noodzakelijk dat de " ombudsfunctie/vertrouwenspersoon " al per 1 januari 2015 benoemd wordt.

Wij waarderen het dat de hardheidsclausule in uw beleidsregels is opgenomen. Wij verwachten dat u deze in 2015 ruimhartig zult toepassen. In onze ogen is het geen goede zaak dat u de beleidsregels voor de Huishoudelijke Zorg niet hierbij betrokken heeft. Waarom niet?

Het is niet voldoende duidelijk dat de nieuwe beleidsregels gaan gelden voor de nieuwe aanvragen na 1 januari 2015. Dit dient in de communicatie naar de gebruikers te worden benadrukt.

Wij verwachten dat U alert blijft op het voorkomen van het "stapelingseffect" van de eigen bijdragen.

Bij een gesprek over een aanvraag om ondersteuning is het advies dat een derde persoon aanwezig is, wij verzoeken U om dit ook in de communicatie met de aanvrager zeer duidelijk aan te geven.

Het is een goede zaak dat de aanvragers de keuze houden tussen ZIN en PGB. Dit dient goed te worden gecommuniceerd. Ook dient het aan de PGB gebruikers goed duidelijk te worden gemaakt dat de uit te keren bedragen bruto zijn.

Wij verwachten van u een reactie op bovenstaand advies.

Wanneer mocht blijken dat in 2015 veranderingen in de beleidsregels moeten worden aangebracht verwachten wij daar ook bij betrokken te worden.