Wij heten u hartelijk welkom op de website van de WMO adviesgroep Gorinchem.
Op deze website zult u belangrijke informatie en links vinden over de WMO adviesgroep Gorinchem.

Nieuwe Wmo regels per 1 juli a.s.

De Wmo regels in de gemeente Gorinchem hebben een update gehad en zijn weer actueel. De gemeenteraad stemde op 16 juni jl. in met de nieuwe verordening 2016. Het college stelde op 28 juni jl. de Nadere regels en de Beleidsregels Wmo vast.

Nieuw zijn bepalingen over kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging.

Kortdurend verblijf is een Wmo-voorziening, bedoeld om mantelzorgers te ontlasten. Denk bij kortdurend verblijf bijvoorbeeld aan logeeropvang met toezicht voor een dementerende partner. Op grond van de nieuwe regels kunnen inwoners gedurende 50 etmalen per jaar gebruik maken van deze voorziening. Kortdurend verblijf kan vrijelijk gedurende het jaar worden ingezet naar wens van de mantelzorger en/of cliënt.

Persoonlijke verzorging kan worden geboden vanuit de Zorgverzekeringswet en de Wmo. In de oude verordening was niet geregeld wanneer inwoners in aanmerking kwamen voor persoonlijke verzorging vanuit de Wmo. De nieuwe regels maken duidelijk dat de Wmo van toepassing is, zolang er maar geen sprake is van behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop. Denk bij persoonlijke verzorging bijvoorbeeld aan situaties wanneer iemand ondersteuning nodig heeft bij het in en uit bed komen, zich wassen en aankleden . De nieuwe tekst maakt de afbakening tussen Zorgverzekeringswet en Wmo helder.

Verdere wijzigingen in de regels zijn voornamelijk tekstueel en juridisch van aard.

Bij het opstellen van de gewijzigde regels zijn de Wmo-adviesorganen in de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden intensief betrokken geweest.

De nieuwe regels worden gepubliceerd op www.overheid.nl en zijn te vinden onder het kopje Lokale wet- en regelgeving.